Yoga Lab med Jonas Rådahl samt efterföljande info om Teacher Training 30/3 kl 13-15:45

Känn in, upptäck och se möjligheterna inom dig under 2 explorativa timmar.

Vi dissikerar våra mest grundläggande yoga asanas mot målet av en djupare förståelse om kroppens anatomi och din egen potential, hur kan du börja “äga dina positioner”?

Workshopens innehåll berör anatomiska förutsättningar, partnerarbete, justeringar och hur vi kan tänka gällande den individuella faktorn i yoga positioner.

Jonas Rådahl är en av Sveriges mest erfarna yogalärare som har praktiserat och studerar yoga under 20 år. Som lärare eftersträvar han att finna balansen i det underhållande (givande) och mjuka men även uppmuntrar sina elever att ta utmattningen när stunden infinner sig. Att arbeta säkert, vara nyfiken och med ett öppet hjärta är ord som nära förknippar hans sätt att lära ut yoga asana. Jonas aspiration är att förena hans djupa kunskap i det autentiska yoga systemet och samtidigt skapa utrymme där elever, med olika bakgrund, individuella förutsättningar och behov kan skörda fördelarna av yoga praktiken. Jonas har under flera år undervisat utomlands i bla Hong Kong, Singapore, Thailand, Kanada och Indien samt gjort sina egna TT’s, både här i Sverige och i Kina. Han bor nu i Stockholm och undervisar på Yoga Yama.

Pris: 350 kr

» Boka här

Workshopen äger rum mellan kl 13-15. Därefter följer information om den Yoga Teacher Training Jonas är huvudlärare för som sker på WinWin Yoga under Juli månad.

» Läs mer om den här