Healing Waves - Clearing Space

Kan vi skapa mer utrymme i vår kropp som helhet, utan att ”stretcha”? I denna workshop erbjuds möjlighet att genom olika verktyg utforska var vi upplever begränsningar såväl som instabilitet vare sig det handlar om vår fysiska kropp eller mentala mönster. Workshopen väver samman olika områden av terapeutisk yoga och österländsk kunskap i syfte att bjuda in till en helhet. Kan vi möta upp oss själva och vår kropp där vi är och låta kroppen vägleda oss till styrka och harmoni utan att vi skyndar fram, hur skulle det kännas? Workshopen avslutas med en dynamiskt flödande klass anpassad för alla nivåer.

Ta med penna och papper för egna anteckningar.

Datum: 26 oktober
Tid: 13:00-16:00
Pris: 425 kr
Sista anmälningsdag: 11 oktober

 

» Boka här

 


Om Pia Georgsson

Pia Georgssons yogaresa började tidigt 2000-tal och formades dels genom hennes livserfarenheter såväl som de olika lärare och områden av yoga och holistisk hälsa som hennes väg inneburit. Pias undervisning är starkt individbaserad utifrån det faktum att vi alla bär på olika fysiologiska, neurologiska och mentala mönster i vår kropp. Hon väver samman kunskap och erfarenhet av mindfulness, somatics, traditionell kinesisk medicin, martial arts, neurovetenskap samt kunskap om myofascia i syfte att med nyfikenhet utforska vår yogapraktik utifrån en helhet. Syftet är att öppna upp för en integrerad och individbaserad funktionell yogapraktik.

Pia tar för närvarande sin Master i Psykologi och har ett stort intresse för hur österländsk och västerländsk medicin kompletterar varandra. Hon bär på en ständigt brinnande nyfikenhet vad gäller vår fantastiska kropp och dess kapacitet, samt deltar kontinuerligt i kurser och evenemang ledda av några av de främsta internationella lärarna inom yoga och holistisk hälsa. ”Idag har vi oerhörda tillgångar av gedigen anatomisk och psykologisk forskning som inte fanns att tillgå när de första yogaböckerna kom i text och bild, att kunna sammanväva kunskap från Dåtid och Nutid för att förstå vår kropp i sin helhet när vi praktiserar yoga, ger oss värdefulla verktyg att fördjupa oss i vår egen yogapraktik på ett sätt som är läkande, stärkande och ödmjukt”.

Mer om Pia och hennes bakgrund som yogalärare finner ni på www.healingwavesyoga.com